Corona-Virus

Aan de leden van Judo Club Overhoven

Beste judovrienden,

Gisteren 23 maart 2020 heeft onze regering besloten, teneinde de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, om ook voor de maanden april en mei 2020 alle groepsbijeenkomsten te verbieden.

Onder deze bijeenkomsten vallen ook alle trainingen en wedstrijden op sportief gebied.

Concreet betekent dit voor Judo Club Overhoven dat er de komende 2 maanden, April en Mei geen judo-trainingen en geen judowedstrijden zullen plaatsvinden.

Reeds eerder hadden wij jullie op de hoogte gebracht van het uitvallen van de lessen tot 1 april en het niet doorgaan van de pupillenuitwisseling(en) en het Grote Beginnerstoernooi van EJC Grevenbicht.

Daarnaast bent u van ons gewend dat wij ieder jaar in april of mei onze clubkampioenschappen en ledenvergadering op de agenda hebben staan. Ook deze activiteiten dienen verschoven te worden naar een latere datum in dit jaar.

Het mag voor eenieder duidelijk zijn dat ook wij als bestuur de volksgezondheid op de eerste plaats stellen en ons volledig conformeren aan de richtlijnen van het kabinet, gebaseerd op de adviezen van het RIVM. 

Zodra we groen licht krijgen om weer met de trainingen op dinsdag en donderdag te mogen beginnen, zullen wij u hierover nader informeren.

Tot die tijd blijf gezond en let goed op uzelf en anderen.

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,