Judo lessen weer van start

Afgelopen vrijdag 14 januari zijn de beperkende coronamaatregelen enigszins versoepeld.

T.a.v. de sport is het weer toegestaan binnen te sporten, zij het zonder publiek en alleen met eigen leden.

We starten de lessen op vanaf dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 in de gymzaal.

Verder blijven de volgende regels van kracht:

-mondkapje dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar wanneer je NIET aan het sporten bent

-handen wassen en afstand houden

-bij klachten BLIJF thuis

-judokaas van 18 jaar en ouder moeten het zogenaamde CTB Corona Toegang Bewijs hebben zoals dat al gold voor de maatregelen van 13 december..

We vertrouwen erop dat jullie net zoals in het verleden de regels zullen naleven.

Daarnaast spreken we de hoop uit dat maatregelen uiteindelijk NIET meer nodig zijn en wij ons weer vrij kunnen verplaatsen om te gaan en te sporten waar wij dat willen.

Veel judo plezier in het nieuwe jaar.

Bestuur Judo Club Overhoven