Judolessen tijdelijk naar Oos Kaar

Vanaf woensdagmiddag 1 december vanaf 13:45 uur

De judolessen van de dinsdag- en donderdagavond worden verplaatst naar de woensdagmiddag.

LET OP: We verhuizen daartoe onze matten naar Oos Kaar, ons gemeenschapshuis aan de Geldersestraat.

We starten op 1 december en denken aan de volgende lestijden en groepsindeling.

  • 13:45-14:45 voor de donderdag groep 1
  • 14:45-15:45 voor de dinsdag groep 1
  • 15:45-16:45 voor de dinsdag groep 2 en donderdag groep 2
  • 16:45-17:00 matten opruimen en de zaal en gebouw verlaten.

Het kan goed zijn dat wij nog enkele aanpassingen moeten doen om de organisatie op de mat ook goed te laten verlopen.

AANDACHT: In het gemeenschapshuis Oos Kaar zijn de coronamaatregelen voor de horeca van toepassing. Wij gaan er dan ook van uit dat we ons daar allemaal aan houden.

  • Judokaas kom in je trainingspak naar de les
  • Ouders/begeleiders draag een mondkapje, neem plaats op een stoel en let op de 1,5 meter bij verplaatsing
  • We weten nog niet of de bar open is, dit moeten we nog afstemmen met de uitbater Alex
  • Na einde van de les, niet in het gebouw blijven rondhangen maar zo snel mogelijk naar huis/buiten
  • Het kan zijn dat er andere judokaas op de mat zijn, we houden rekening met een eventueel niveau verschil.

We weten niet hoelang de maatregelen gaan aanhouden, maar voorlopig zullen we de woensdagmiddag als trainingsdag tot aan de kerstvakantie (weten nog niet wanneer deze begint en/of eindigt) aanhouden. Via de web-site en de mail zullen wij jullie informeren.

Tot woensdag 1 december 2021 op een van de trainingstijdstippen. Mocht de tijd niet voor jouw schikken kom dat eerder of later dan passen we dat indien mogelijk gewoon in.

VERZOEK: Deel dit bericht met alle judokaas van onze club, want we hebben niet van iedereen een mailadres en niet alle judokaas zullen dit bericht tijdig lezen.

Het bestuur Judo Club Overhoven.