Lessen vervallen m.i.v. 30-11-2021

Uitbreiding corona-maatregelen

Vrijdag 26 november 2021 zijn er aanvullende coronamatregelen in gegaan.

Hoe lang die maatregelen duren is zeer ongewis. Ook de overweging die ge-opperd wordt om de kerstvakantie te vervroegen en/of later te beëindigen maakt situatie niet duidelijker.

Met name de sluitingstijd tussen 17:00 – 05:00 uur treft ons. Wij trainen immers in de avonduren. De sportstichting geeft aan dat er tijdens de sluitingstijd géén gebruik kan worden gemaakt van de gymzaal. Helaas vervallen de lessen dan ook met ingang van 30 november 2021.

Alternatief:

We hebben naar de mogelijkheid gekeken om op de woensdagmiddag een aantal lessen te verzorgen. De gymzaal is dan echter bezet.  Uitwijken naar Oos Kaar kan ook.  Met Alex en Jolanda van Oos Kaar hebben wij een en ander besproken. Wij kunnen op woensdagmiddag gebruik maken van de grote zaal. Echter we moeten dan eerst weten of en hoeveel leden gebruik willen/kunnen maken van deze mogelijkheid. Dan zullen de judomatten moeten worden verplaatst naar Oos Kaar en daar worden uitgelegd en iemand moet op de mat staan om de les te verzorgen. Een voorstel voor lestijden zou dan zijn kunnen zijn: starten om 13:30; 14:30 en 15:30 uur beginnend met de jongste judokaas het eerst. Mochten we uitwijken naar Oos Kaar dan gelden daar natuurlijk de coronamaatregelen ook.

VERZOEK:

Geef via de mail judo@judocluboverhoven.nl of een via Whats-app bericht 06 2239 1962 aan of je op de woensdagmiddag zou willen komen trainen zolang de coronamaatregelen duren.

We zullen jullie dan via deze site en de mail, voor zover wij de mailadressen hebben, op de hoogte houden. Verzoek aan een ieder om andere judokaas dit bericht door te geven immers niet iedereen zal de website of zijn mail tijdig gelezen hebben.

Bestuur Judo Club Overhoven