Nieuws

51 Articles

Posted by jco on

Judo lessen weer van start

Afgelopen vrijdag 14 januari zijn de beperkende coronamaatregelen enigszins versoepeld.

T.a.v. de sport is het weer toegestaan binnen te sporten, zij het zonder publiek en alleen met eigen leden.

We starten de lessen op vanaf dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 in de gymzaal.

Verder blijven de volgende regels van kracht:

-mondkapje dragen voor iedereen ouder dan 12 jaar wanneer je NIET aan het sporten bent

-handen wassen en afstand houden

-bij klachten BLIJF thuis

-judokaas van 18 jaar en ouder moeten het zogenaamde CTB Corona Toegang Bewijs hebben zoals dat al gold voor de maatregelen van 13 december..

We vertrouwen erop dat jullie net zoals in het verleden de regels zullen naleven.

Daarnaast spreken we de hoop uit dat maatregelen uiteindelijk NIET meer nodig zijn en wij ons weer vrij kunnen verplaatsen om te gaan en te sporten waar wij dat willen.

Veel judo plezier in het nieuwe jaar.

Bestuur Judo Club Overhoven

Posted by jco on

Judo-lessen afgelast

JUDO-LESSEN gaan NIET door.

De corona-maatregelen die onze regering 18 december 2021 heeft genomen nopen ons er toe de JUDO-LESSEN met onmiddellijke ingang te laten vervallen. Dat betekent concreet dat de lessen vanaf 19 december 2021 vervallen. De maatregelen blijven tot en met 14 januari 2022 van kracht. Of- en welke maatregelen daarna gelden is onzeker wij houden jullie hiervan op de hoogte.

Het is zoals het is ook wij willen/moeten ons houden aan de afgekondigde maatregelen. Niet alleen de niet essentiële bedrijven/diensten/winkels/scholen zijn gesloten maar ook de amateur binnensporten is niet toegestaan. Buiten oefenen is met dit weer geen optie.

Wij vertrouwen erop dat we de lessen weer kunnen starten op dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 in de gymzaal of anders op woensdag 19 januari 2022 in Oos Kaar.

Ondanks de vervelende maatregelen, wensen wij jullie en jullie gezin fijne feestdagen en bovenal een gezond 2022. We gaan ervan uit dat de lessen in 2022 zonder onderbrekingen kunnen doorgaan.

Namens Bestuur

Judo Club Overhoven

Posted by jco on

Judolessen tijdelijk naar Oos Kaar

Vanaf woensdagmiddag 1 december vanaf 13:45 uur

De judolessen van de dinsdag- en donderdagavond worden verplaatst naar de woensdagmiddag.

LET OP: We verhuizen daartoe onze matten naar Oos Kaar, ons gemeenschapshuis aan de Geldersestraat.

We starten op 1 december en denken aan de volgende lestijden en groepsindeling.

  • 13:45-14:45 voor de donderdag groep 1
  • 14:45-15:45 voor de dinsdag groep 1
  • 15:45-16:45 voor de dinsdag groep 2 en donderdag groep 2
  • 16:45-17:00 matten opruimen en de zaal en gebouw verlaten.

Het kan goed zijn dat wij nog enkele aanpassingen moeten doen om de organisatie op de mat ook goed te laten verlopen.

AANDACHT: In het gemeenschapshuis Oos Kaar zijn de coronamaatregelen voor de horeca van toepassing. Wij gaan er dan ook van uit dat we ons daar allemaal aan houden.

  • Judokaas kom in je trainingspak naar de les
  • Ouders/begeleiders draag een mondkapje, neem plaats op een stoel en let op de 1,5 meter bij verplaatsing
  • We weten nog niet of de bar open is, dit moeten we nog afstemmen met de uitbater Alex
  • Na einde van de les, niet in het gebouw blijven rondhangen maar zo snel mogelijk naar huis/buiten
  • Het kan zijn dat er andere judokaas op de mat zijn, we houden rekening met een eventueel niveau verschil.

We weten niet hoelang de maatregelen gaan aanhouden, maar voorlopig zullen we de woensdagmiddag als trainingsdag tot aan de kerstvakantie (weten nog niet wanneer deze begint en/of eindigt) aanhouden. Via de web-site en de mail zullen wij jullie informeren.

Tot woensdag 1 december 2021 op een van de trainingstijdstippen. Mocht de tijd niet voor jouw schikken kom dat eerder of later dan passen we dat indien mogelijk gewoon in.

VERZOEK: Deel dit bericht met alle judokaas van onze club, want we hebben niet van iedereen een mailadres en niet alle judokaas zullen dit bericht tijdig lezen.

Het bestuur Judo Club Overhoven.

Posted by jco on

Lessen vervallen m.i.v. 30-11-2021

Uitbreiding corona-maatregelen

Vrijdag 26 november 2021 zijn er aanvullende coronamatregelen in gegaan.

Hoe lang die maatregelen duren is zeer ongewis. Ook de overweging die ge-opperd wordt om de kerstvakantie te vervroegen en/of later te beëindigen maakt situatie niet duidelijker.

Met name de sluitingstijd tussen 17:00 – 05:00 uur treft ons. Wij trainen immers in de avonduren. De sportstichting geeft aan dat er tijdens de sluitingstijd géén gebruik kan worden gemaakt van de gymzaal. Helaas vervallen de lessen dan ook met ingang van 30 november 2021.

Alternatief:

We hebben naar de mogelijkheid gekeken om op de woensdagmiddag een aantal lessen te verzorgen. De gymzaal is dan echter bezet.  Uitwijken naar Oos Kaar kan ook.  Met Alex en Jolanda van Oos Kaar hebben wij een en ander besproken. Wij kunnen op woensdagmiddag gebruik maken van de grote zaal. Echter we moeten dan eerst weten of en hoeveel leden gebruik willen/kunnen maken van deze mogelijkheid. Dan zullen de judomatten moeten worden verplaatst naar Oos Kaar en daar worden uitgelegd en iemand moet op de mat staan om de les te verzorgen. Een voorstel voor lestijden zou dan zijn kunnen zijn: starten om 13:30; 14:30 en 15:30 uur beginnend met de jongste judokaas het eerst. Mochten we uitwijken naar Oos Kaar dan gelden daar natuurlijk de coronamaatregelen ook.

VERZOEK:

Geef via de mail judo@judocluboverhoven.nl of een via Whats-app bericht 06 2239 1962 aan of je op de woensdagmiddag zou willen komen trainen zolang de coronamaatregelen duren.

We zullen jullie dan via deze site en de mail, voor zover wij de mailadressen hebben, op de hoogte houden. Verzoek aan een ieder om andere judokaas dit bericht door te geven immers niet iedereen zal de website of zijn mail tijdig gelezen hebben.

Bestuur Judo Club Overhoven

Posted by jco on

Allemaal,

Vanaf donderdag 10 juni 2021 mag het weer, sporten in de gymzaal. Dat is goed nieuws voor AL onze judoka’s. Geen beperking meer bij het sporten van leeftijd, modkapje of 1,5 meter. Yeah!

Echter zijn er wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

De volgende regels zijn van toepassing:
-lestijden dinsdag en donderdag van 18:15-19:15 uur en van 19:15-20:15 uur
-eenrichtingverkeer, het ene kleedlokaal in door het andere naar buiten
-douches mogen niet -en kleedlokalen mogen beperkt gebruikt worden -kom indien mogelijk in judopak/trainingspak naar de les -was/desinfecteer je handen -bij klachten blijf je thuis en meld je je netjes af
-ouders en toeschouwers in de zaal zijn nog niet toegestaan
-na afloop van de les zo snel mogelijk de zaal verlaten
-GEEN beperking meer van de 1,5 meter voor ALLE sporters
-nog geen toernooien maar beperkte uitwisselingen met andere verenigingen.

Wellicht dat niet iedereen de mail leest of de website bekijkt. Vertel het bovenstaande dus aan iedereen die je kent en lid is van onze judoclub.

We verheugen ons, ook jullie oudere dan 18 jaar na (te) lange tijd weer in actie te zien op de judomat. 

Posted by jco on

Judolessen starten op 20 mei

Allemaal,

Vanaf donderdag 20 mei 2021 mag het weer, sporten in de gymzaal. Dat is goed nieuws voor onze judoka’s jonger dan 18 jaar.

Echter zijn er wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

De belangrijkste voorwaarde is dat het kabinet (RIVM en OMT) aanstaande maandag niet op de “pauzeknop” moet drukken omdat het aantal positieve besmettingen weer is toegenomen.

Verder zijn de volgende regels ( voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar) van toepassing, te weten:
-lestijden dinsdag en donderdag van 18:15-19:15 uur en van 19:15-20:15 uur
-eenrichtingverkeer, het ene kleedlokaal in door het andere naar buiten
-douches en kleedlokalen mogen niet gebruikt worden -kom in judopak/trainingspak naar de les -was/desinfecteer je handen -bij klachten blijf je thuis en meld je je netjes af
-ouders en toeschouwers in de zaal zijn niet toegestaan
-na afloop van de les zo snel mogelijk de zaal verlaten
-GEEN beperking meer van de 1,5 meter voor de jeugdige sporters
-geen toernooien of uitwisselingen met andere verenigingen.
-lesgever/ trainer mag op de mat maar moet 1,5 meter afstand houden t.o.v. een eventuele andere lesgever / trainer.

Wij als bestuur stellen het op prijs te weten wie we kunnen verwachten op de lessen. Dit kan door op deze mail te reageren. Heb je aanvullende informatie of opmerkingen aangaande het volgen van de judolessen, kan je dat ook via mail of app kenbaar maken.

Voor de leeftijdsgroepen ouder dan 18 jaar geldt nog steeds de 1,5 meter afstandsregel. Dat zou betekenen dat we alleen wat losse (valbreek)-oefeningen kunnen doen. Met elkaar judoën is helaas (nog) niet mogelijk. Uiteraard zijn jullie welkom met inachtneming van de geldende maatregelen. We kijken dan ook uit naar de volgende versoepeling van de Corona maatregelen waarbij de verplichte 1,5 meter afstand verdwijnt. Hopelijk is dat begin juni al het geval.

Mocht onverhoopt aanstaande maandag de “pauzeknop” worden gebruikt, dan zullen wij net als verleden jaar het alternatief programma van buiten lessen inzetten. Hiervoor zijn we wel van het weer afhankelijk. Wanneer dit aan de orde is zullen wij jullie hierover verder informeren.

Wellicht dat niet iedereen de mail leest of de website bekijkt. Vertel het bovenstaande dus aan iedereen die je kent en lid is van onze judoclub.

We verheugen ons jullie na (te) lange tijd weer in actie te zien op de judomat. 

Posted by jco on

VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN NOG NIET VOOR JUDO-SPORT.

Versoepelingen van de corona maatregelen, de lock-down zo bleek op persconferentie van afgelopen dinsdag 23 februari zijn er niet voor de binnensporten en dus ook niet voor onze judo-club.

Van de Sportstichting ontvingen wij vandaag de brief omtrent de corona-maatregelen die van kracht zijn voor o.a. gymzaal gebruikers. Klik op de link om de brief te downloaden.

De avondklok blijft gehandhaafdzeker tot 15 maart a.s. Er is een beperkte openstelling met voorwaarden in sommige branches. Buiten sporten mag tot en met 27 jaar onder strenge voorwaarden.

De judo-lessen kunnen hoe jammer ook (nog) niet opstarten.

We vertrouwen er op dat, zeker nu de vaccinatie goed op gang komt er toch op afzienbare tijd een versoepeling komt waarbij ook binnensporten (met of zonder voorwaarden) weer mogelijk wordt.

Via deze site houden we jullie op de hoogte mochten er wijzigingen worden aangekondigd.

Posted by jco on

Judo-lessen afgelast

GEEN JUDO-LESSEN VANAF 15 DECEMBER 2020 T/M 18 JANUARI 2021

De lock-down is een feit. Nederland op slot.

Dit raakt ook onze vereniging. Uiteraard houden wij ons aan de afgekondigde maatregelen.

De judo-lessen vervallen dan ook met onmiddelijke ingang.

Vanaf 15 december 2020 t/m 18 januari 2021 zullen er geen lessen zijn.

Ondanks deze flinke domper wensen wij jullie mooie feestdagen en bovenal een heel gezond 2021 en verder toe .

Via deze site houden we jullie op de hoogte mochten er wijzigingen worden aangekondigd.

Posted by jco on

JUDO-LESSEN

Op dinsdag 3 en donderdag 5 november starten de lessen weer.

Het lijkt erop dat er voor judokaas jonger dan 18 jaar geen strengere maatregelen komen en dus zullen de lessen weer hervat worden.

Voor judokaas van 18 jaar en ouder zullen we in de les bekijken wat er mogelijk is binnen de geldende maatregelen.

We hebben aan iedereen een mail gestuurd met een uitgebreidere toelichting.

Vragen: Stuur een appje of een mail

Posted by jco on

Extra week “herfstvakantie” Judolessen.

In afwachting van de nieuwe corona maatregelen van de overheid verlengen wij de judo “Herfstvakantie” met een week. Dit betekent dat de lessen van 27 en 29 oktober vervallen. Afhankelijk van de nieuwe corona maatregelen die begin deze week worden verwacht, kunnen/moeten we dan mogelijk onze lessen aanpassen.

De onzekerheid over de nieuwe maatregelen en hoelang deze gaan duren, nopen ons er toe goed na te denken over het inrichten van de judolessen.

De groepen jonger dan 18 jaar mogen (nog) wel samen trainen maar er mag geen fysiek contact zijn met de Sensei wanneer deze 18 jaar of ouder is. Bij judo, een contactsport in het bijzonder is dit nogal lastig zo niet onmogelijk. Een idee om hier een mouw aan te passen is van onze leden zelf gekomen. We zouden judokaas die tussen de 15 en 18 jaar oud zijn en minimaal 2e kyu (blauwe band) hebben op de mat de begeleiding van de jeugd kunnen laten doen. De Sensei geeft dan aan de kant instructies.

In de groepen waarin ook judokaas van 18 jaar en ouder deelnemen moeten beide groepen gescheiden blijven en mag een groep van oudere judokaas niet groter zijn dan 4. Er mogen meerder groepen van 4 judokaas deelnemen echter deze groepen mogen gedurende een training niet van samenstelling of van oefenplek wisselen. De afstand tot andere groepen moet 1,5 meter zijn en de groepen moeten op een duidelijke manier te onderscheiden zijn. Dit lossen we deels op door de matten in blokken grijs/rood te leggen.

Daarnaast mogen ouders en toeschouwers niet in de ruimte aanwezig zijn met uitzondering voor één ouder van die judoka die (nog) niet zelfstandig kan deelnemen, of voor die voor het eerst meedoet. In de zaal geldt dat je je zo min mogelijk moet verplaatsen, 1,5 meter afstand moet houden en een dringend advies een mondmasker te dragen. Judokaas moeten in judokleding naar de gymzaal komen immers omkleden in kleedlokalen is niet toegestaan. Er dient een duidelijke éénrichting looproute te zijn aangegeven. Dit hebben we middels éénrichtingsverkeer borden duidelijk opgehangen bij de ingang van de kleedlokalen zowel in de hal als ook in de zaal. Om zeker te zijn dat de regels in de gymzaal worden opgevolgd dienen wij een “corona” coördinator aan te stellen.

Dit zijn de belangrijkste regels waaraan wij ons als club dienen dte houden. Wij willen zeker geen bron vormen voor verdere besmetting met en van het corona virus. Een wel overwogen besluit kunnen we alleen nemen met de laatste informatie en afgekondigde maatregelen zoals die deze week verwacht worden.

We vertrouwen op jullie begrip in deze.

Het is even niet anders.