Trainingen & Contributie


Trainingen
De judo-trainingen vinden plaats op dinsdag en donderdag. Alle leeftijdsgroepen hebben een keer in de week een training van één uur.

Trainingen dinsdag
Groep 1: 6 – 9 jaar
18.15 – 19.15 uur
Groep 2: 9 – 12 jaar
19.15 – 20.15 uur

Trainingen donderdag
Groep 3: 4 – 6 jaar
18.15 – 19.00 uur
Groep 4: 12 jaar – ouder
19.15 – 20.15 uur

Contributie
De contributie dient 1 keer per maand automatisch te worden overgemaakt. Gezinnen die met meer dan 1 persoon lid zijn, ontvangen een reductie van €0,50 per maand voor het eerst volgende lid.

4 – 5 jaar:              €60,00 per jaar is €5,00 per maand
6 – 15 jaar:            €72,00 per jaar is €6,00 per maand
16 jaar en ouder: €84,00 per jaar is €7,00 per maand

IBANnr: NL56INGB0003635930
tnv Judo Club Overhoven

Judo Bond Nederland
Judo Club Overhoven is lid van de Judo Bond Nederland. Wij stellen het lidmaatschap voor de Judo Bond Nederland niet verplicht, maar adviseren het wel. De inschrijving voor de Judo Bond Nederland wordt door ons geregeld.