Wijkfeesten Overhoven

Het bestuur van onze judo club is ook nauw betrokken bij de wijkfeesten in onze buurt.

Een aantal leden hebben deelgenomen aan de spellenmiddag op zondag 24 juni jongstleden.

Voor de kinderen een geslaagde dag vele orijzen zijn dan ook door hen gewonnen.

Diegene die bij de prijsuitreiking niet meer aanwezig waren hebben hun prijs tijdens de training  van Sensei Jean gekregen.

Wie weet tot volgend jaar op 23 of 30 juni 20-19 maar dat zetten wij weer in ons nieuwsbericht.